servise pic
Аудиторские услуги
servise pic
Восстановление бухгалтерского учета
servise pic
Консалтинговые услуги
servise pic
Ведение бухгалтерского учета

BHMS

00. BHMS «Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun kontseptual asos» 70,5 kb 

  1-son BHMS «Hisob siyosati va moliyaviy hisobot» 95,0 kb

  2-son BHMS «Asosiy xo‘jalik faoliyatidan tushgan daromadlar» 71,5 kb 

   3-son BHMS «Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot» 39,5 kb 

   4-son BHMS «Tovar-moddiy zaxiralar» 45,5 kb

   5-son BHMS «Asosiy vositalar» 48,0 kb

   6-son BHMS «Ijara hisobi» 50,0 kb

   7-son BHMS «Nomoddiy aktivlar» 52,0 kb 

   8-son BHMS «Jamlangan moliyaviy hisobotlar va sho‘‘ba xo‘jalik jamiyatlariga sarmoyalarni hisobga olish 42,0 kb 

   9-son BHMS «Pul oqimi to‘g‘risidagi hisobot» 54,5 kb 

 10-son BHMS «Davlat subsidiyalarining hisobi va davlat yordami bo‘yicha ko‘rsatiladigan ma’lumotlar 41,5 kb 

 11-son BHMS «Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlab chiqishlarga xarajatlar» 51,5 kb 

 12-son BHMS «Moliyaviy investitsiyalarni hisobga olish» 49,0 kb 

 14-son BHMS «Xususiy kapital to‘g‘risida hisobot» 34,0 kb 

 15-son BHMS «Buxgalteriya balansi» 37,5 kb 

 16-son BHMS «Buxgalteriya balansi tuzilgan sanadan keyingi xo‘jalik faoliyatining nazarda tutilmagan holatlari va yuz beradigan hodisalari» 43,0 kb 

 17-son BHMS «Kapital qurilishga oid pudrat shartnomalari» 47,5 kb 

 19-son BHMS «Inventarlashni tashkil etish va o‘tkazish» 97,5 kb 

 20-son BHMS «Kichik tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan buxgalteriya hisobini yuritishning soddalashtirilgan tartibi» 294 kb 

 21-son BHMS «Buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma» 29,0 kb 

 22-son BHMS «Chet el valyutasida ifodalangan aktivlar va majburiyatlarning hisobi» 53,5 kb 

 23-son BHMS «Qayta tashkil etishni amalga oshirishda moliyaviy hisobotni shakllantirish» 119 kb 

 24-son BHMS «Qarzlar bo‘yicha xarajatlar hisobi» 43,0 kb

Вопрос ответ
Ваша заявка отправлена